Testujemyhosting.pl » Protokoły internetowe » Protokół HTTP. Co to jest?

Protokół HTTP. Co to jest?

Odkryj tajniki protokołu HTTP: fundamentu internetowej komunikacji. Od jego definicji, przez historię i rozwój, aż po kluczowe metody żądań i statusy odpowiedzi. Zrozum, jak działa, jakie niesie zabezpieczenia, oraz dlaczego przejście na HTTPS ma kluczowe znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa w sieci.

Najważniejsze informacje

 • Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to podstawowy protokół używany do przesyłania danych w Internecie, umożliwiający komunikację między klientem a serwerem.
 • Historia HTTP sięga początków lat 90., kiedy to Tim Berners-Lee zaprojektował pierwszą wersję protokołu. Od tego czasu protokół ewoluował, docierając do obecnej wersji HTTP/2.
 • Protokół HTTP działa na zasadzie żądań i odpowiedzi – klient (przeglądarka) wysyła żądanie do serwera, który następnie odpowiada przesłanymi danymi.
 • W ramach protokołu HTTP wyróżniamy główne metody żądań: GET (pobieranie danych), POST (przesyłanie danych), PUT (aktualizacja danych) oraz DELETE (usuwanie danych).
 • Statusy odpowiedzi HTTP informują o wyniku przetworzenia żądania przez serwer, np. 200 OK oznacza sukces, a 404 Not Found – brak znalezionego zasobu.
 • Zabezpieczenia w protokole HTTP są ograniczone; dane przesyłane są w formie niezaszyfrowanej, co stanowi ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.
 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) to rozszerzenie HTTP, które wprowadza szyfrowanie danych, znacząco zwiększając bezpieczeństwo transmisji.

HTTP – Co to jest?

Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to podstawowy protokół używany w World Wide Web do przesyłania dokumentów hipertekstowych w Internecie. Jest to protokół komunikacyjny, który umożliwia przeglądarkom internetowym pobieranie danych z serwerów i wyświetlanie ich jako strony internetowe.

HTTP działa na porcie 80 dla niezaszyfrowanych połączeń i jest oparty na protokole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), który zapewnia niezawodną komunikację między urządzeniami w sieci.

Jedną z głównych cech protokołu HTTP jest jego bezstanowość. Oznacza to, że serwer nie przechowuje informacji o stanie klienta między żądaniami. Każde żądanie jest traktowane jako oddzielne i niezależne, co oznacza, że serwer nie pamięta żadnych informacji o poprzednich żądaniach klienta. To ma swoje zalety, takie jak prostota implementacji i skalowalność, ale może również wymagać dodatkowych mechanizmów, aby zarządzać stanem między żądaniami.

Sesja HTTP to sposób zarządzania stanem między żądaniami. Sesja może być identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora sesji przesyłanego między klientem a serwerem w nagłówku żądania lub odpowiedzi. Dzięki temu serwer może przechowywać informacje o stanie klienta między żądaniami, co umożliwia bardziej zaawansowane funkcje, takie jak logowanie użytkowników, koszyki zakupowe czy personalizacja treści.

W typowym procesie komunikacji w protokole HTTP klient (przeglądarka) wysyła żądanie do serwera, zawierające informacje takie jak adres URL, metoda żądania (np. GET lub POST) oraz ewentualne dane przesyłane do serwera. Serwer przetwarza żądanie i zwraca odpowiedź, która zawiera status odpowiedzi (np. 200 OK dla udanego żądania), nagłówki odpowiedzi oraz ewentualne dane przesyłane z powrotem do klienta.

Protokół HTTP jest niezwykle istotny dla funkcjonowania stron internetowych, ponieważ umożliwia pobieranie i wyświetlanie treści z serwerów. Bez niego nie byłoby możliwe przeglądanie stron internetowych, korzystanie z aplikacji internetowych czy wymiana danych w sieci. Dlatego znajomość protokołu HTTP jest kluczowa dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć działanie Internetu i tworzyć efektywne strony internetowe.

Historia i rozwój protokołu HTTP

Protokół HTTP został stworzony w 1989 roku przez brytyjskiego naukowca Tima Bernersa-Lee. Był to jeden z kluczowych elementów projektu World Wide Web, który miał na celu umożliwienie łatwej wymiany informacji między komputerami.

Pierwsza wersja protokołu, oznaczona jako HTTP/0.9, była bardzo prosta i miała swoje ograniczenia. Pozwalała tylko na przesyłanie żądań GET do serwera, a odpowiedzi były ograniczone do przesyłania samych danych tekstowych w formacie HTML. Nie było jeszcze obsługi obrazów, dźwięku czy innych multimediów.

Ograniczenia pierwszej wersji protokołu wynikały z faktu, że internet w tamtych czasach był stosunkowo mało rozwinięty, a przepustowość sieci była ograniczona. Jednakże, pomimo tych ograniczeń, HTTP/0.9 odegrał kluczową rolę w rozwoju internetu, umożliwiając łatwy dostęp do informacji i tworząc podstawy dla dalszego rozwoju protokołu.

Zobacz Też:   Protkokół HTTPS. Co to jest, do czego służy?

Ewolucja protokołu HTTP

Wraz z rozwojem internetu i coraz większym zapotrzebowaniem na bardziej zaawansowane funkcje, protokół HTTP ewoluował. Kolejne wersje, takie jak HTTP/1.0 i HTTP/1.1, wprowadzały liczne zmiany i ulepszenia, które znacząco wpłynęły na komunikację w sieci.

HTTP/1.0, wprowadzony w 1996 roku, wprowadził wiele nowych funkcji, takich jak możliwość przesyłania nagłówków żądania i odpowiedzi oraz obsługę różnych typów mediów. Dzięki temu strony internetowe mogły być bardziej interaktywne i zawierać różnorodne treści.

Następnie, w 1997 roku, pojawiła się wersja HTTP/1.1, która stała się najbardziej powszechnie używaną wersją protokołu HTTP. Wprowadziła ona wiele usprawnień, takich jak możliwość przesyłania wielu żądań w jednym połączeniu TCP (keep-alive), co znacznie przyspieszyło ładowanie stron internetowych.

HTTP/2 – nowa era szybkości

W 2015 roku została wprowadzona najnowsza wersja protokołu HTTP – HTTP/2. Ta wersja przyniosła wiele innowacji, które miały na celu zwiększenie wydajności i szybkości ładowania stron internetowych.

Jedną z kluczowych cech HTTP/2 jest możliwość równoczesnego przesyłania wielu żądań i odpowiedzi w jednym połączeniu TCP, co eliminuje potrzebę tworzenia wielu połączeń dla każdego zasobu na stronie. Ponadto, HTTP/2 wprowadził kompresję nagłówków, co zmniejsza rozmiar przesyłanych danych i przyspiesza ich transfer.

Dzięki tym ulepszeniom, HTTP/2 umożliwia znacznie szybsze ładowanie stron internetowych, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkowników i większą wydajność witryn internetowych.

HTTP/3 – korzyści dla użytkowników internetu

Obecnie trwają prace nad kolejną wersją protokołu HTTP – HTTP/3. Ta wersja ma na celu dalsze usprawnienie komunikacji w sieci i zapewnienie jeszcze lepszych doświadczeń użytkownikom internetu.

HTTP/3 opiera się na protokole QUIC (Quick UDP Internet Connections), który wykorzystuje protokół UDP zamiast TCP. Dzięki temu, HTTP/3 ma potencjał do jeszcze większego przyspieszenia ładowania stron internetowych i poprawy wydajności sieci.

Prace nad HTTP/3 są wciąż trwające, ale już teraz można się spodziewać, że ta nowa wersja protokołu przyniesie liczne korzyści dla użytkowników internetu, takie jak jeszcze szybsze ładowanie stron i lepsza odporność na błędy sieciowe.

Jak działa protokół HTTP

Protokół HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym do przesyłania danych w sieci internetowej. Działa w modelu żądanie-odpowiedź między klientem a serwerem.

Proces komunikacji HTTP jest oparty na protokole TCP/IP, który zapewnia niezawodne i bezpieczne przesyłanie danych przez sieć. Klient inicjuje komunikację, wysyłając żądanie HTTP do serwera, a następnie serwer przetwarza to żądanie i wysyła odpowiedź z powrotem do klienta.

Ważnym elementem komunikacji HTTP są nagłówki (Headers), które zawierają metadane żądania i odpowiedzi. Nagłówki umożliwiają określenie typu zawartości, długości danych, informacji o uwierzytelnianiu i wiele innych.

Struktura żądania HTTP

Żądanie HTTP składa się z kilku głównych składników:

 • Metoda: określa rodzaj operacji, jaką klient chce wykonać na zasobie. Najczęściej używanymi metodami są GET, POST, PUT i DELETE.
 • URI (Uniform Resource Identifier): identyfikuje zasób, na którym klient chce wykonać operację.
 • Wersja protokołu: określa używaną wersję protokołu HTTP, np. HTTP/1.1.
 • Nagłówki: zawierają dodatkowe informacje o żądaniu, takie jak typ zawartości, preferencje klienta, dane uwierzytelniające itp.
 • Ciało żądania: opcjonalna część żądania, która zawiera dane wysyłane przez klienta, na przykład formularze lub pliki.

Struktura odpowiedzi HTTP

Odpowiedź HTTP również składa się z kilku elementów:

 • Wersja protokołu: wskazuje używaną wersję protokołu HTTP.
 • Kod statusu: oznacza wynik przetwarzania żądania przez serwer. Najczęściej spotykanymi kodami są 200 OK (sukces), 404 Not Found (brak zasobu) i 500 Internal Server Error (błąd serwera).
 • Fraza statusu: tekstowy opis kodu statusu, który ułatwia zrozumienie wyniku przetwarzania żądania.
 • Nagłówki: zawierają dodatkowe informacje o odpowiedzi, takie jak typ zawartości, długość danych, informacje o serwerze itp.
 • Ciało odpowiedzi: opcjonalna część odpowiedzi, która zawiera dane zwracane przez serwer, na przykład treść strony internetowej lub pliki.

Warto zauważyć, że nagłówki HTTP odgrywają kluczową rolę w komunikacji, umożliwiając klientowi i serwerowi wymianę informacji o żądaniach i odpowiedziach. Przykładowe nagłówki to „Content-Type” (określa typ zawartości), „Authorization” (dane uwierzytelniające) czy „User-Agent” (informacje o przeglądarce).

Metody żądań HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)

Metody żądań HTTP są kluczowym elementem komunikacji między klientem a serwerem. Pozwalają na interakcję z zasobami internetowymi, takimi jak strony internetowe, pliki czy bazy danych. Istnieje wiele różnych metod żądań, ale cztery główne to: GET, POST, PUT i DELETE.

GET

Metoda GET jest używana do pobierania danych z określonego zasobu. Przykładowo, jeśli chcemy pobrać treść strony internetowej, możemy wysłać żądanie GET do serwera. Metoda ta jest najczęściej używana i najbardziej popularna w protokole HTTP. Warto jednak pamiętać, że nie powinna być używana do przesyłania poufnych informacji, ponieważ parametry żądania są widoczne w adresie URL.

Zobacz Też:   Hosting - cena i koszty

POST

Metoda POST służy do przesyłania danych do serwera. Jest często wykorzystywana przy wypełnianiu formularzy online lub przesyłaniu plików. W odróżnieniu od metody GET, dane przesyłane za pomocą metody POST nie są widoczne w adresie URL, co czyni ją bardziej bezpieczną dla poufnych informacji.

PUT

Metoda PUT jest używana do aktualizowania istniejących zasobów lub tworzenia nowych, gdy identyfikator zasobu jest znany. Na przykład, jeśli chcemy zaktualizować dane użytkownika w bazie danych, możemy wysłać żądanie PUT z odpowiednimi parametrami. Metoda PUT jest idempotentna, co oznacza, że wielokrotne wysłanie tego samego żądania nie spowoduje zmiany w zasobie.

DELETE

Metoda DELETE pozwala na usunięcie określonego zasobu. Na przykład, jeśli chcemy usunąć plik z serwera, możemy wysłać żądanie DELETE. Podobnie jak metoda PUT, metoda DELETE jest również idempotentna.

Każda z tych metod ma swoje własne bezpieczeństwo i ograniczenia. Metoda GET może być wykorzystywana do ataków typu Cross-Site Scripting (XSS), dlatego należy uważać na przesyłanie poufnych informacji za jej pomocą. Metoda POST zapewnia większe bezpieczeństwo dla danych, ale może być podatna na ataki typu Cross-Site Request Forgery (CSRF). Metody PUT i DELETE wymagają odpowiednich uprawnień i mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty danych, jeśli są używane nieostrożnie.

Wybór odpowiedniej metody żądania ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji komunikacji między klientem a serwerem oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć różnice między tymi metodami i dostosować ich użycie do konkretnych potrzeb.

Statusy odpowiedzi HTTP (200 OK, 404 Not Found)

Statusy odpowiedzi HTTP są to kody wysyłane przez serwer do klienta w celu poinformowania o wyniku przetworzonego żądania. Pełnią one kluczową rolę w komunikacji między klientem a serwerem, informując o sukcesie, błędach lub przekierowaniach.

Oto kilka najczęściej spotykanych kodów odpowiedzi HTTP:

 • 200 OK: Ten kod oznacza, że żądanie zostało przetworzone pomyślnie. Jest to najczęściej spotykany kod odpowiedzi, który informuje użytkownika końcowego, że strona została poprawnie załadowana.
 • 404 Not Found: Ten kod oznacza, że żądana strona nie została odnaleziona na serwerze. Jest to często spotykany błąd, który informuje użytkownika końcowego, że strona, którą próbuje odwiedzić, nie istnieje.
 • 500 Internal Server Error: Ten kod oznacza, że wystąpił błąd po stronie serwera. Informuje użytkownika końcowego, że coś poszło nie tak po stronie serwera i nie jest w stanie przetworzyć żądania.
 • 301 Moved Permanently: Ten kod oznacza, że żądana strona została przeniesiona na nowe miejsce trwale. Informuje użytkownika końcowego, że strona, którą próbuje odwiedzić, została przeniesiona na inną lokalizację.

Różnice między kategoriami kodów odpowiedzi HTTP

Kody odpowiedzi HTTP są podzielone na cztery główne kategorie:

 • Sukces (2xx): Kody z tej kategorii informują o pomyślnym przetworzeniu żądania przez serwer. Przykładem jest kod 200 OK, który oznacza sukces.
 • Przekierowania (3xx): Kody z tej kategorii informują o konieczności przekierowania klienta na inną lokalizację. Przykładem jest kod 301 Moved Permanently, który informuje o trwałym przeniesieniu strony.
 • Błędy klienta (4xx): Kody z tej kategorii informują o błędach po stronie klienta lub żądania, które nie może zostać przetworzone przez serwer. Przykładem jest kod 404 Not Found, który informuje o braku żądanej strony.
 • Błędy serwera (5xx): Kody z tej kategorii informują o błędach po stronie serwera, które uniemożliwiają przetworzenie żądania. Przykładem jest kod 500 Internal Server Error, który informuje o ogólnym błędzie serwera.

Zrozumienie i prawidłowe interpretowanie kodów stanu HTTP jest niezwykle istotne dla deweloperów i użytkowników końcowych. Pozwala to na szybkie diagnozowanie problemów, monitorowanie wydajności strony oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

W celu monitorowania i diagnozowania kodów odpowiedzi HTTP na stronach internetowych, istnieje wiele narzędzi i metod. Można skorzystać z narzędzi do analizy ruchu sieciowego, monitoringu witryn internetowych lub prostych skryptów sprawdzających dostępność stron.

Wniosek jest prosty – zrozumienie statusów odpowiedzi HTTP jest kluczowe dla zapewnienia płynnej pracy witryn internetowych. Pozwala to zarówno na szybką reakcję w przypadku problemów, jak i na optymalizację strony pod kątem wydajności i bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia w protokole HTTP

Zabezpieczenia w protokole HTTP są niezwykle istotne w kontekście przesyłania danych przez internet. Bez odpowiednich zabezpieczeń, dane mogą być narażone na różnego rodzaju zagrożenia, takie jak intercepcja danych, manipulacja danymi czy ataki typu man-in-the-middle. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć podstawowe mechanizmy zabezpieczeń w HTTP.

Zobacz Też:   SSH (Secure Shell). Co to jest i do czego służy?

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń w HTTP:

 • Uwierzytelnianie: Mechanizm, który pozwala na potwierdzenie tożsamości użytkownika. Dzięki temu można kontrolować dostęp do zasobów.
 • Szyfrowanie danych: Proces, który polega na zakodowaniu informacji w taki sposób, żeby były one nieczytelne dla osób trzecich. Chroni to dane przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Kontrola integralności danych: Mechanizm, który pozwala sprawdzić, czy dane nie zostały zmienione w trakcie transmisji. Zapobiega to manipulacji danymi.

Warto zauważyć, że protokół HTTP sam w sobie nie oferuje silnych mechanizmów szyfrowania. Dlatego często stosuje się dodatkowe rozwiązania, takie jak protokół HTTPS, który dodaje warstwę szyfrowania SSL/TLS.

W przypadku uwierzytelniania, istnieje kilka popularnych metod stosowanych w HTTP:

 • Basic Authentication: Prosta metoda polegająca na przesyłaniu loginu i hasła w nagłówku żądania. Niestety, nie jest to metoda bezpieczna, ponieważ dane są przesyłane w postaci jawnej.
 • Digest Authentication: Metoda, która również wymaga przesyłania loginu i hasła, ale dane są przesyłane w sposób zabezpieczony.

Różnica między HTTP a HTTPS pod kątem zabezpieczeń polega na tym, że HTTPS dodaje warstwę szyfrowania SSL/TLS. Dzięki temu wszystkie dane przesyłane między przeglądarką a serwerem są zaszyfrowane i trudne do odczytania przez osoby trzecie.

Przejście na HTTPS ma kluczowe znaczenie dla właścicieli stron internetowych. Zapewnia ono większe bezpieczeństwo strony internetowej oraz ochronę prywatności użytkowników. W obecnych czasach, kiedy liczba cyberataków stale rośnie, dbanie o zabezpieczenia jest niezwykle istotne.

HTTP a HTTPS – różnice i znaczenie dla bezpieczeństwa

Rozpocznijmy od krótkiego wprowadzenia, aby wyjaśnić, czym są protokoły HTTP i HTTPS. Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) jest standardowym protokołem używanym do przesyłania danych w internecie. Natomiast HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) to zabezpieczona wersja protokołu HTTP, która wykorzystuje dodatkowe warstwy szyfrowania dla większego bezpieczeństwa danych użytkownika.

Oto kilka głównych różnic między protokołami HTTP a HTTPS:

 • Szyfrowanie danych: HTTPS wykorzystuje szyfrowanie TLS/SSL, podczas gdy HTTP nie zapewnia żadnego szyfrowania. Dzięki temu, dane przesyłane przez HTTPS są zabezpieczone i trudne do odczytania przez niepowołane osoby.
 • Bezpieczeństwo: Protokół HTTPS zapewnia lepsze zabezpieczenie danych użytkownika. Dzięki szyfrowaniu, atakujący mają trudniejszy dostęp do poufnych informacji, takich jak hasła czy dane osobowe.
 • Porty: Standardowy port dla HTTP to 80, a dla HTTPS – 443. Oznacza to, że serwery internetowe muszą obsługiwać odpowiednie porty dla danego protokołu.
 • Certyfikaty SSL: Tylko HTTPS wymaga certyfikatów SSL (Secure Sockets Layer) do weryfikacji tożsamości strony. Certyfikat SSL jest wydawany przez zaufane instytucje i potwierdza, że strona jest autentyczna.

Znaczenie szyfrowania w HTTPS

Szyfrowanie danych w protokole HTTPS jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Dzięki temu, informacje przesyłane między przeglądarką a serwerem są zaszyfrowane i nie mogą być przechwycone lub zmienione przez osoby trzecie. Szyfrowanie chroni przed atakami typu „man-in-the-middle”, gdzie atakujący próbuje przechwycić lub zmienić dane podczas transmisji.

Dlaczego certyfikaty SSL są ważne?

Certyfikaty SSL odgrywają kluczową rolę w protokole HTTPS, ponieważ potwierdzają tożsamość strony internetowej. Przeglądarki internetowe wykorzystują certyfikaty SSL, aby zweryfikować, czy strona jest autentyczna i czy można jej zaufać. Brak certyfikatu SSL może skutkować ostrzeżeniami o niebezpiecznej stronie lub nawet blokadą dostępu do strony przez przeglądarkę.

Przejście z HTTP na HTTPS ma również znaczący wpływ na SEO (Search Engine Optimization) i pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania. W 2014 roku Google ogłosiło, że preferuje strony zabezpieczone protokołem HTTPS, co oznacza, że takie strony mogą być wyżej pozycjonowane w wynikach wyszukiwania.

Podsumowując, przejście na protokół HTTPS ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników w internecie. Szyfrowanie danych i certyfikaty SSL zapewniają większe bezpieczeństwo i zaufanie. Dodatkowo, migracja na HTTPS może przyczynić się do lepszego pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania. Dlatego warto rozważyć przejście na HTTPS dla swojej strony internetowej.

AspektHTTPHTTPS
Szyfrowanie danychNieTak
BezpieczeństwoNiskieWysokie
Port80443
Certyfikaty SSLNie wymaganeWymagane

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie są główne różnice między HTTP a HTTPS pod kątem bezpieczeństwa?

Główną różnicą między HTTP a HTTPS pod kątem bezpieczeństwa jest sposób przesyłania danych. W przypadku HTTP, dane są przesyłane w formie niezaszyfrowanej, co oznacza, że mogą być przechwycone i odczytane przez osoby trzecie. Natomiast w przypadku HTTPS, dane są szyfrowane za pomocą protokołu SSL/TLS, co zapewnia poufność i integralność przesyłanych informacji.

W jaki sposób protokół HTTP wpływa na prędkość ładowania stron internetowych?

Protokół HTTP wpływa na prędkość ładowania stron internetowych poprzez sposób, w jaki przesyła dane między serwerem a przeglądarką. HTTP jest protokołem bezstanowym, co oznacza, że każde żądanie musi być obsłużone niezależnie od poprzednich żądań. To może prowadzić do opóźnień i wolniejszego ładowania stron. Jednak istnieją techniki optymalizacji, takie jak kompresja danych i pamięć podręczna, które mogą zwiększyć prędkość ładowania stron przy użyciu protokołu HTTP.

Czy istnieją jakieś alternatywy dla protokołu HTTP, które są obecnie używane w Internecie?

Tak, istnieją alternatywy dla protokołu HTTP, które są obecnie używane w Internecie. Jedną z najpopularniejszych jest protokół HTTPS, który zapewnia dodatkowe zabezpieczenia poprzez szyfrowanie danych przesyłanych między przeglądarką a serwerem. Inne alternatywy to np. protokół FTP (do transferu plików), protokół SMTP (do wysyłania poczty elektronicznej) oraz protokół DNS (do rozwiązywania nazw domenowych).