PHP. Co to jest i do czego służy?

Odkryj PHP – klucz do tworzenia dynamicznych stron internetowych. W tym artykule zgłębimy definicję PHP, jego historię oraz podstawową składnię, która umożliwia tworzenie interaktywnych witryn. Poznajemy również, jak PHP współpracuje z bazami danych i jakie są jego zastosowania w praktyce. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym programistą, ten przewodnik zapewni Ci solidne podstawy i inspiracje do tworzenia bezpiecznych, efektywnych stron internetowych.

Najważniejsze informacje

 • PHP to skryptowy język programowania używany głównie do tworzenia dynamicznych stron internetowych i aplikacji webowych.
 • Historia PHP sięga 1995 roku, a jego ewolucja przyczyniła się do rozwoju wielu nowoczesnych funkcji wspierających programowanie obiektowe i bezpieczeństwo danych.
 • Podstawowa składnia PHP jest prosta i intuicyjna, co ułatwia początkującym programistom szybkie rozpoczęcie pracy.
 • W PHP istnieje wiele typów danych, w tym liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe, łańcuchy znaków oraz tablice, co pozwala na efektywne przetwarzanie danych.
 • Kontrola przepływu w PHP realizowana jest za pomocą instrukcji warunkowych i pętli, umożliwiając tworzenie skomplikowanych algorytmów.
 • Funkcje w PHP pozwalają na modularne budowanie aplikacji, co zwiększa czytelność kodu i ułatwia jego utrzymanie.
 • PHP oferuje szerokie możliwości pracy z formularzami i przesyłaniem danych, co jest kluczowe przy tworzeniu interaktywnych stron internetowych.
 • Podłączanie do bazy danych za pomocą PHP jest prostym procesem, co pozwala na tworzenie dynamicznych witryn z bogatym zapleczem danych.
 • Przykłady zastosowania PHP obejmują systemy zarządzania treścią (CMS), sklepy internetowe oraz aplikacje społecznościowe.
 • Zabezpieczenia w PHP obejmują ochronę przed atakami SQL injection, XSS oraz innymi zagrożeniami cybernetycznymi, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Co to jest PHP?

PHP (Hypertext Preprocessor) to skryptowy język programowania, który odgrywa kluczową rolę w tworzeniu dynamicznych i interaktywnych stron internetowych. Dzięki PHP możemy tworzyć strony, które dostosowują się do potrzeb użytkownika i wyświetlają różne treści w zależności od sytuacji.

PHP jest łatwy w nauce i użyciu, co czyni go popularnym wyborem dla wielu programistów. Jego główną zaletą jest możliwość osadzania kodu PHP bezpośrednio w kodzie HTML. Dzięki temu możemy tworzyć dynamiczne elementy strony, takie jak formularze, tabele, czy listy, bez konieczności pisania oddzielnego kodu.

PHP oferuje również szerokie wsparcie dla baz danych, co umożliwia nam łatwe przechowywanie i pobieranie danych z serwera. Możemy tworzyć zaawansowane systemy zarządzania treścią (CMS), sklepy internetowe oraz aplikacje webowe, które dynamicznie wyświetlają informacje na stronie.

Rola PHP w tworzeniu dynamicznych treści

Jedną z głównych zalet PHP jest możliwość generowania dynamicznych treści na stronach internetowych. Dzięki temu możemy dostosować wygląd i zawartość strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przykładowe zastosowania PHP to:

 • Tworzenie spersonalizowanych witryn dla użytkowników, np. wyświetlanie imion zalogowanych użytkowników na stronie powitalnej.
 • Dynamiczne generowanie listy produktów w sklepie internetowym, uwzględniające dostępność, cenę i inne parametry.
 • Wyświetlanie najnowszych wiadomości lub artykułów na stronie głównej serwisu informacyjnego.

Warto zauważyć, że PHP działa po stronie serwera, co oznacza, że skrypty są przetwarzane na serwerze przed wysłaniem do przeglądarki użytkownika. Dzięki temu nasz kod jest bezpieczny i niewidoczny dla użytkowników. Jednak ważne jest również dbanie o bezpieczeństwo i optymalizację naszych skryptów PHP, aby zapewnić szybkie i niezawodne działanie strony.

PHP jest niezwykle wszechstronnym narzędziem do tworzenia różnorodnych rozwiązań webowych. Dzięki swojej elastyczności i popularności wśród programistów, PHP jest jednym z najczęściej używanych języków programowania do tworzenia stron internetowych.

Historia i ewolucja PHP

PHP, czyli „Hypertext Preprocessor”, jest językiem programowania stworzonym specjalnie do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Jego historia sięga 1994 roku, kiedy to Rasmus Lerdorf stworzył pierwszą wersję PHP jako narzędzie do zarządzania swoimi osobistymi stronami internetowymi, znane jako „Personal Home Page Tools”.

Początkowo PHP był prostym narzędziem do generowania statycznych stron HTML, ale szybko ewoluował w pełnoprawny język programowania z rozbudowaną składnią i możliwościami. Wraz z rozwojem PHP, zmieniła się również jego nazwa – od „Personal Home Page/Forms Interpreter” (PHP/FI) do obecnej nazwy „Hypertext Preprocessor”.

Pierwsze wersje PHP

Pierwsze wersje PHP oferowały podstawowe funkcje, takie jak generowanie dynamicznych stron, obsługę formularzy i interakcję z bazami danych. Poniżej znajduje się lista pierwotnych funkcji PHP:

 • Generowanie dynamicznych stron HTML
 • Obsługa formularzy
 • Interakcja z bazami danych
 • Manipulacja plikami na serwerze

Jednak to tylko początek. PHP szybko zyskało popularność i ciągle się rozwijało, wprowadzając nowe funkcje i usprawnienia.

W kolejnych latach PHP przeszedł znaczącą ewolucję. Wprowadzenie obiektowości w PHP 5 było jednym z najważniejszych kroków naprzód, umożliwiając programistom pisanie bardziej modułowego i elastycznego kodu. PHP 7 natomiast skupiło się na poprawie wydajności, co przyczyniło się do zwiększenia szybkości działania aplikacji napisanych w tym języku.

Wersje PHP i ich kluczowe cechy

Poniżej przedstawiamy kilka głównych wersji PHP i ich kluczowe cechy:

Wersja PHPData wydaniaKluczowe cechy
PHP 42000Obsługa obiektowości (w ograniczonym zakresie)
PHP 52004Pełne wsparcie dla obiektowości, nowa składnia, lepsza wydajność
PHP 72015Znaczne usprawnienia wydajności, wprowadzenie typów skalarnych, nowe operatory

Rozwój i społeczność PHP

Jednym z kluczowych czynników sukcesu PHP jest silna społeczność deweloperów. Dzięki otwartości na wkład społeczności oraz rozwijaniu projektu jako open source, PHP zyskało wiele bibliotek, frameworków i narzędzi, które znacznie ułatwiają tworzenie stron internetowych.

Wśród popularnych frameworków PHP warto wymienić Laravel i Symfony, które oferują zaawansowane narzędzia i struktury do budowy skalowalnych aplikacji webowych.

Zobacz Też:   Szyfrowanie danych

Dziś PHP jest jednym z najpopularniejszych języków programowania do tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych. Jego rozwój ciągle trwa, a społeczność deweloperów stale wprowadza nowe rozwiązania i usprawnienia. Jeśli chcesz tworzyć dynamiczne strony internetowe, PHP jest jednym z najlepszych wyborów, który zapewni Ci nie tylko solidne podstawy, ale także wiele możliwości rozwoju.

Podstawowa składnia PHP

Składnia PHP jest niezwykle ważnym elementem dla początkujących programistów. Jednak nie ma powodów do obaw – składnia PHP jest łatwa do zrozumienia, szczególnie dla osób, które miały już styczność z innymi popularnymi językami programowania, takimi jak C czy Java.

Oto kilka podstawowych elementów składni PHP:

 • Tagi otwierające i zamykające PHP: Aby rozpocząć blok kodu PHP, używamy tagu otwierającego <?php, a następnie umieszczamy nasz kod. Na końcu bloku kodu używamy tagu zamykającego ?>.
 • Komentarze: W PHP możemy dodawać komentarze, które są ignorowane przez interpreter. Komentarze jednoliniowe rozpoczynamy od dwóch ukośników (//), a komentarze wieloliniowe umieszczamy między /* a */.
 • Instrukcje i zakończenie instrukcji średnikiem: W PHP każda instrukcja kończy się średnikiem (;). To ważne, aby zapewnić poprawne wykonanie kodu.

Oto przykład prostego kodu PHP:

<?php
// To jest komentarz jednoliniowy

/*
  To jest komentarz
  wieloliniowy
*/

$imie = "Jan"; // Deklaracja zmiennej

echo "Witaj, " . $imie . "!"; // Wyświetlanie tekstu
?>

Aby lepiej zrozumieć składnię PHP, zachęcamy do eksperymentowania z prostymi skryptami. Możesz tworzyć różne zmienne, używać operatorów i wyświetlać wyniki. To świetny sposób na zdobycie praktycznej wiedzy i opanowanie podstaw programowania w PHP.

Zmienne i typy danych w PHP

W programowaniu PHP zmienne odgrywają kluczową rolę. Zmienne to miejsca w pamięci, w których przechowywane są dane, takie jak liczby, tekst czy wartości logiczne. Dzięki nim możemy przechowywać informacje i manipulować nimi w naszych programach.

W PHP deklarujemy zmienne za pomocą znaku dolara ($) przed nazwą zmiennej. Możemy przypisać wartość do zmiennej przy jej deklaracji lub później w trakcie działania programu. Na przykład:

$imie = "Jan";
$wiek = 25;
$czyAktywny = true;

W powyższym przykładzie zadeklarowaliśmy trzy zmienne: $imie, $wiek i $czyAktywny. Pierwsza zmienna przechowuje tekst „Jan”, druga zmienna przechowuje liczbę całkowitą 25, a trzecia zmienna przechowuje wartość logiczną true.

W PHP mamy wiele różnych typów danych, które możemy przypisać do zmiennych. Wśród nich znajdują się typy skalarnych, złożonych i specjalnych.

Typy skalarnych

 • integer: przechowuje liczby całkowite, na przykład 10 lub -5.
 • float: przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe, na przykład 3.14 lub -2.5.
 • string: przechowuje tekst, na przykład „Witaj świecie!” lub 'PHP jest super’.
 • boolean: przechowuje wartości logiczne true (prawda) lub false (fałsz).

Typy złożone

 • array: przechowuje wiele wartości w jednej zmiennej, na przykład listę liczb lub tekstów.
 • object: przechowuje instancje klas, które zawierają właściwości i metody.

Typy specjalne

 • resource: przechowuje odwołanie do zewnętrznego zasobu, takiego jak plik lub połączenie do bazy danych.
 • NULL: oznacza brak wartości.

Oprócz deklaracji zmiennych, PHP automatycznie konwertuje typy danych podczas operacji na zmiennych. Na przykład, jeśli dodamy liczbę całkowitą do zmiennej typu float, PHP automatycznie skonwertuje liczbę całkowitą na zmiennoprzecinkową. Ta funkcjonalność nazywana jest konwersją typów.

Rozumienie typów danych i ich konwersji jest istotne dla bezpieczeństwa i wydajności aplikacji webowych. Poprawne stosowanie odpowiednich typów danych przy pracy z bazami danych i innymi systemami zewnętrznymi jest kluczowe, aby uniknąć błędów i zapewnić poprawne działanie programu.

Kontrola przepływu

Kontrola przepływu w PHP odgrywa kluczową rolę w tworzeniu dynamicznych stron internetowych. Pozwala programiście na sterowanie przepływem programu, w zależności od spełnienia określonych warunków lub iteracji przez zbiór danych. Dzięki temu możemy tworzyć bardziej interaktywne i elastyczne aplikacje webowe.

Instrukcje warunkowe w PHP

Instrukcje warunkowe pozwalają nam sprawdzić, czy określony warunek jest spełniony, i na tej podstawie podjąć odpowiednie działania. W PHP mamy kilka rodzajów instrukcji warunkowych:

 • if: używamy go, gdy chcemy wykonać pewien blok kodu tylko jeśli warunek jest prawdziwy.
 • else: używamy go, aby wykonać inny blok kodu, jeśli warunek w instrukcji if nie jest spełniony.
 • elseif: używamy go, gdy mamy więcej niż jeden warunek do sprawdzenia.
 • switch: używamy go, gdy chcemy wybrać jedną z wielu możliwości na podstawie wartości zmiennej.

Oto przykład użycia instrukcji warunkowej if:


$liczba = 10;

if ($liczba > 0) {
  echo "Liczba jest dodatnia";
} else {
  echo "Liczba jest ujemna lub równa zero";
}

W powyższym przykładzie, jeśli wartość zmiennej $liczba jest większa od zera, zostanie wyświetlony komunikat „Liczba jest dodatnia”. W przeciwnym razie, zostanie wyświetlony komunikat „Liczba jest ujemna lub równa zero”.

Pętle w PHP

Pętle pozwalają nam wykonywać określony blok kodu wielokrotnie, aż do spełnienia określonego warunku. W PHP mamy kilka rodzajów pętli:

 • for: używamy go, gdy znamy liczbę iteracji, przez które chcemy przejść.
 • foreach: używamy go, gdy chcemy iterować przez elementy tablicy lub obiektu.
 • while: używamy go, gdy chcemy wykonywać blok kodu tak długo, jak długo warunek jest prawdziwy.
 • do-while: używamy go, gdy chcemy wykonać blok kodu przynajmniej raz, a następnie sprawdzić warunek.

Oto przykład użycia pętli for:


for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
  echo "Liczba: " . $i . "<br>";
}

W powyższym przykładzie, pętla for zostanie wykonana pięć razy, wyświetlając wartość zmiennej $i od 1 do 5.

Zrozumienie kontroli przepływu w PHP jest kluczowe dla efektywnego rozwiązywania problemów programistycznych i tworzenia elastycznych aplikacji webowych. Instrukcje warunkowe pozwalają nam podejmować decyzje na podstawie określonych warunków, a pętle umożliwiają nam powtarzanie określonych działań przez określoną liczbę razy lub do spełnienia warunku. To podstawowe narzędzia, które programista PHP powinien znać i umieć wykorzystać w swojej pracy.

Funkcje w PHP

Funkcje w PHP są blokami kodu, które wykonują określone zadania i mogą być wywoływane wielokrotnie w różnych miejscach programu. Definiowanie funkcji pozwala na organizację kodu i ułatwia ponowne wykorzystanie kodu.

Główne zalety stosowania funkcji w PHP to:

 • Modularność: Funkcje pozwalają na podział programu na mniejsze, bardziej zrozumiałe części. Każda funkcja może wykonywać określone zadanie, co ułatwia zarządzanie kodem.
 • Łatwość utrzymania kodu: Dzięki podziałowi programu na funkcje, łatwiej jest znaleźć i naprawić błędy oraz wprowadzać zmiany w kodzie. Można również testować poszczególne części aplikacji niezależnie.
 • Ponowne wykorzystanie kodu: Funkcje mogą być wywoływane wielokrotnie w różnych miejscach programu, co pozwala uniknąć powtarzania się kodu i skraca czas potrzebny na jego napisanie.
Zobacz Też:   Hosting sklepu internetowego. Jak wybrać?

Tworzenie własnej funkcji w PHP

Aby stworzyć własną funkcję w PHP, należy użyć słowa kluczowego function, a następnie podać nazwę funkcji i jej parametry, jeśli są wymagane. Funkcje mogą również zwracać wartość za pomocą słowa kluczowego return.

Oto przykład prostej funkcji w PHP, która zwraca tekst „Witaj, świecie!”:

function helloWorld() {
 return "Witaj, świecie!";
}

W powyższym przykładzie:

 • definicja funkcji: używamy słowa kluczowego function, a następnie podajemy nazwę funkcji – w tym przypadku „helloWorld”.
 • parametry: ta funkcja nie przyjmuje żadnych parametrów, ale jeśli byłyby potrzebne, można by je podać w nawiasach okrągłych po nazwie funkcji.
 • return: używamy słowa kluczowego return, aby zwrócić wartość „Witaj, świecie!”.

Zastosowanie funkcji wbudowanych w PHP

PHP oferuje wiele wbudowanych funkcji, które można wykorzystać w swoim kodzie. Oto kilka popularnych przykładów:

 • date(): funkcja służy do pobierania aktualnej daty i czasu.
 • strlen(): funkcja zwraca długość podanego ciągu znaków.
 • str_replace(): funkcja służy do zamiany określonych fragmentów tekstu na inne.

Oto przykład użycia funkcji date() w PHP:

$currentDate = date("Y-m-d");
echo $currentDate;

W powyższym przykładzie funkcja date() zwraca aktualną datę w formacie „YYYY-MM-DD”, a następnie jest wyświetlana za pomocą funkcji echo.

Funkcje mogą również przyjmować parametry. Oto przykład użycia funkcji str_replace(), która zamienia wszystkie wystąpienia słowa „hello” na „hi” w podanym ciągu znaków:

$text = "Hello, world!";
$newText = str_replace("hello", "hi", $text);
echo $newText;

W powyższym przykładzie funkcja str_replace() przyjmuje trzy parametry: szukany fragment, zamieniany fragment i tekst, w którym ma zostać dokonana zamiana. Wynik jest przypisywany do zmiennej $newText i wyświetlany za pomocą funkcji echo.

Ważne jest również zrozumienie zakresu zmiennych w kontekście funkcji. Zmienne zdefiniowane wewnątrz funkcji są lokalne dla tej funkcji i nie są dostępne poza nią. Jeśli chcemy użyć zmiennej globalnej w funkcji, musimy użyć słowa kluczowego global.

Od wersji PHP 7 można również kontrolować typy zwracane przez funkcje za pomocą deklaracji typów. Na przykład:

function addNumbers(int $a, int $b): int {
 return $a + $b;
}

W powyższym przykładzie deklarujemy, że funkcja addNumbers() przyjmuje dwa parametry typu int i zwraca wartość typu int. Jeśli podane zostaną argumenty innego typu, zostanie zgłoszony błąd.

Praca z formularzami i przesyłanie danych

Praca z formularzami w PHP jest nieodłącznym elementem tworzenia interaktywnych stron internetowych. Formularze pozwalają użytkownikom na wprowadzanie danych i przesyłanie ich do serwera, co umożliwia interakcję z witryną. W tej sekcji omówimy, jak tworzyć formularze w HTML i jak przesyłać dane za pomocą PHP.

Tworzenie formularzy w HTML

Aby stworzyć formularz, musimy użyć odpowiednich elementów HTML, które będą służyć do wprowadzania danych. Oto kilka podstawowych elementów formularza:

 • input: służy do wprowadzania danych, np. tekstowego pola, pola wyboru, przycisku.
 • select: umożliwia wybór jednej lub wielu opcji z listy rozwijanej.
 • textarea: pozwala na wprowadzenie dłuższego tekstu.
 • button: służy do wysyłania formularza.

Aby przekazać dane z formularza do serwera, musimy określić atrybut method w tagu form. Dwa najczęściej używane typy to:

 • GET: dane są widoczne w adresie URL i mogą być przesyłane za pomocą linków. Jest to użyteczne do przekazywania niewrażliwych informacji.
 • POST: dane są przesyłane w ciele żądania HTTP i nie są widoczne w adresie URL. Jest to bardziej bezpieczna metoda do przesyłania poufnych informacji.

Metody przesyłania danych formularza: GET i POST

Aby zdecydować, która metoda przesyłania danych jest odpowiednia dla naszego formularza, warto porównać metody GET i POST. Poniższa tabela przedstawia główne różnice między tymi dwiema metodami:

MetodaWidoczność danychOgraniczenia danychBezpieczeństwo
GETDane są widoczne w adresie URLOgraniczenie długości URL (zwykle do 2048 znaków)Mniej bezpieczne, dane są widoczne dla użytkownika
POSTDane nie są widoczne w adresie URLBrak ograniczeń długości danychBardziej bezpieczne, dane nie są widoczne dla użytkownika

Przykład odbierania danych z formularza w PHP

Poniżej znajduje się przykład kodu PHP, który odbiera dane przesłane z formularza:

<?php
 $name = $_POST['name'];
 $email = $_POST['email'];
 
 echo "Witaj, $name! Twój adres email to: $email";
?>

W powyższym przykładzie korzystamy z tablicy $_POST, aby odczytać wartości pól formularza. Możemy również użyć tablicy $_GET, jeśli metoda przesyłania danych to GET.

Walidacja danych wejściowych

Podczas pracy z formularzami ważne jest, aby zweryfikować poprawność wprowadzonych danych. W PHP istnieje wiele funkcji, które umożliwiają walidację danych, takich jak filter_var() i preg_match(). Przykładowe zastosowanie tych funkcji może wyglądać następująco:

<?php
 $email = $_POST['email'];
 
 if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
  echo "Adres email jest poprawny";
 } else {
  echo "Adres email jest niepoprawny";
 }
?>

Bezpieczne przetwarzanie danych przesłanych przez formularz

Podczas przetwarzania danych przesłanych przez formularz należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Dwa powszechnie stosowane zabezpieczenia to:

 • htmlspecialchars(): funkcja konwertująca znaki specjalne na encje HTML, zapobiegająca atakom typu Cross-Site Scripting (XSS).
 • mysqli_real_escape_string(): funkcja, która zapobiega atakom typu SQL Injection poprzez poprawne zabezpieczenie danych przed umieszczeniem ich w zapytaniach SQL.

Przykład użycia tych funkcji może wyglądać następująco:

<?php
 $name = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['name']);
 $email = htmlspecialchars($_POST['email']);
 
 // Przetwarzanie danych...
?>

W powyższym przykładzie używamy funkcji mysqli_real_escape_string() do zabezpieczenia danych przed atakami SQL Injection oraz funkcji htmlspecialchars() do zabezpieczenia przed atakami XSS.

Praca z formularzami i przesyłanie danych jest nieodłącznym elementem tworzenia interaktywnych i bezpiecznych stron internetowych. Poprzez odpowiednie tworzenie formularzy, walidację danych wejściowych i bezpieczne przetwarzanie danych, możemy zapewnić użytkownikom pozytywną i bezpieczną interakcję z naszą witryną.

Podłączanie do bazy danych za pomocą PHP

Podłączanie do bazy danych jest kluczowym elementem w tworzeniu dynamicznych stron internetowych. Dzięki temu możemy przechowywać, pobierać i aktualizować dane w bazie, co umożliwia tworzenie interaktywnych witryn. W PHP istnieją różne metody podłączania się do bazy danych, ale dwie najpopularniejsze to rozszerzenie MySQLi i PDO (PHP Data Objects).

Podstawowe informacje o MySQL i PDO

 • Rozszerzenie MySQLi: Jest to rozszerzenie specyficzne dla MySQL i zapewnia prosty sposób na połączenie się z bazą danych tego typu. MySQLi oferuje bezpośrednie wsparcie dla procedur składowanych, transakcji i zapytań przygotowanych.
 • PDO (PHP Data Objects): Jest to rozszerzenie, które zapewnia jednolite API dla różnych baz danych, takich jak MySQL, PostgreSQL czy SQLite. PDO jest elastyczne i umożliwia łatwe przełączanie się między różnymi silnikami baz danych.

Obydwa rozszerzenia mają swoje zalety i wady. MySQLi jest prostsze w użyciu dla początkujących programistów i oferuje większą wydajność dla aplikacji korzystających tylko z jednego silnika bazodanowego. Z kolei PDO jest bardziej elastyczne, obsługuje różne silniki baz danych i zapewnia lepsze zabezpieczenia przed atakami SQL injection.

Zobacz Też:   Wybór odpowiedniego hostingu dla stron multimedialnych

Kroki podłączania do bazy danych

 1. Utworzenie połączenia z bazą danych: W przypadku MySQLi używamy funkcji mysqli_connect(), a w przypadku PDO tworzymy nowy obiekt klasy PDO.
 2. Zapytanie do bazy danych: Po nawiązaniu połączenia możemy wykonywać zapytania SQL, takie jak SELECT, INSERT, UPDATE czy DELETE. W MySQLi korzystamy z funkcji takich jak mysqli_query(), a w PDO używamy metody query().
 3. Obsługa wyników zapytania: Po wykonaniu zapytania możemy odczytać wyniki i przetworzyć je w odpowiedni sposób. W MySQLi korzystamy z funkcji takich jak mysqli_fetch_assoc() lub mysqli_fetch_array(), a w PDO używamy metody fetch().
 4. Zamknięcie połączenia z bazą danych: Po zakończeniu pracy z bazą danych ważne jest zamknięcie połączenia. W MySQLi używamy funkcji mysqli_close(), a w PDO wystarczy zniszczenie obiektu PDO poprzez przypisanie mu wartości null.

Oto przykładowy kod PHP dla obu metod:

// Przykład MySQLi
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "password";
$dbname = "mydatabase";

// Utworzenie połączenia
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Sprawdzenie połączenia
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// Zapytanie do bazy danych
$sql = "SELECT * FROM users";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// Obsługa wyników zapytania
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "ID: " . $row["id"] . " Name: " . $row["name"] . "
"; } } else { echo "0 results"; } // Zamknięcie połączenia mysqli_close($conn); // Przykład PDO $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = "password"; $dbname = "mydatabase"; try { // Utworzenie połączenia $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); // Ustawienie trybu raportowania błędów na wyjątki $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); // Zapytanie do bazy danych $stmt = $conn->query("SELECT * FROM users"); // Obsługa wyników zapytania while ($row = $stmt->fetch()) { echo "ID: " . $row["id"] . " Name: " . $row["name"] . "
"; } } catch (PDOException $e) { echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); } // Zamknięcie połączenia $conn = null;

Zabezpieczanie połączeń z bazą danych

Podczas pracy z bazą danych ważne jest zabezpieczenie przed atakami SQL injection. Aby tego uniknąć, warto stosować techniki takie jak przygotowywanie zapytań (prepared statements). Zarówno MySQLi, jak i PDO oferują tę funkcjonalność, która automatycznie ucieka znaki specjalne w zapytaniach SQL, zapobiegając wstrzykiwaniu kodu.

Podsumowując, umiejętność podłączania się do bazy danych za pomocą PHP jest kluczowa dla tworzenia bezpiecznych i dynamicznych stron internetowych. Dzięki temu możemy przechowywać i zarządzać danymi w bazie, co pozwala na tworzenie interaktywnych witryn.

Przykłady zastosowania PHP w tworzeniu stron internetowych

PHP jest niezwykle wszechstronnym językiem programowania, który znajduje szerokie zastosowanie w tworzeniu różnorodnych typów stron internetowych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, jak PHP może być wykorzystane do tworzenia dynamicznych stron internetowych:

 • Tworzenie dynamicznych stron internetowych: PHP umożliwia tworzenie stron, które automatycznie dostosowują się do potrzeb użytkownika. Możemy używać PHP do generowania treści na podstawie danych z bazy danych, przetwarzania formularzy, czy też dostosowywania wyglądu strony w zależności od preferencji użytkownika.
 • Rozwój systemów zarządzania treścią (CMS): PHP jest powszechnie stosowany do budowy popularnych systemów zarządzania treścią, takich jak WordPress czy Drupal. Dzięki PHP możemy łatwo tworzyć i modyfikować szablony, dodawać nowe funkcje oraz zarządzać treścią na stronach internetowych.
 • Budowa sklepów internetowych: PHP jest często wykorzystywany do tworzenia sklepów internetowych. Platformy takie jak Magento czy WooCommerce są oparte na PHP i oferują szeroki zakres funkcji e-commerce, takich jak obsługa płatności online, zarządzanie zamówieniami czy personalizacja produktów.
 • Implementacja portali społecznościowych i forów dyskusyjnych: PHP jest popularnym wyborem przy tworzeniu portali społecznościowych i forów dyskusyjnych. Dzięki PHP możemy łatwo implementować funkcje takie jak czaty na żywo, systemy komentarzy czy zarządzanie użytkownikami.

Dzięki swojej elastyczności i wszechstronności, PHP jest idealnym narzędziem do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Bez względu na to, czy chodzi o prostą stronę informacyjną, czy rozbudowany portal społecznościowy, PHP zapewnia niezawodność i skalowalność potrzebną do zrealizowania różnorodnych projektów.

Zabezpieczenia podstawowe w PHP

Bezpieczeństwo w PHP odgrywa kluczową rolę przy tworzeniu stron internetowych, zwłaszcza w kontekście ochrony danych użytkowników i bezpiecznego połączenia z bazą danych. Dlatego warto zrozumieć podstawowe praktyki zabezpieczeń, które pomogą Ci chronić Twoje witryny przed potencjalnymi zagrożeniami.

Filtracja danych wejściowych jest jedną z najważniejszych praktyk zabezpieczeń w PHP. Aby uniknąć ataków typu XSS (Cross-Site Scripting) i SQL Injection, należy zawsze filtrować i walidować dane wprowadzane przez użytkowników. W tym celu można skorzystać z funkcji takiej jak filter_var(), która umożliwia sprawdzenie poprawności formatu danych oraz oczyszczenie ich z potencjalnie niebezpiecznych znaków.

Haszowanie haseł to kolejna ważna praktyka bezpieczeństwa. Zamiast przechowywać hasła użytkowników w postaci jawnej, warto je haszować za pomocą funkcji takiej jak password_hash(). Dzięki temu nawet w przypadku wycieku bazy danych, hasła nie będą dostępne dla osób nieuprawnionych. Do weryfikacji hasła podczas logowania można użyć funkcji password_verify().

Sesje i tokeny są niezbędne do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Sesje PHP pozwalają przechowywać dane użytkownika między różnymi żądaniami HTTP, co umożliwia kontrolę dostępu do poszczególnych stron. W przypadku formularzy, warto stosować tokeny CSRF (Cross-Site Request Forgery), które zapobiegają atakom polegającym na wykorzystaniu sesji innych użytkowników.

Zapobieganie atakom SQL Injection to kolejny ważny aspekt bezpieczeństwa w PHP. Aby zabezpieczyć swoją bazę danych przed tego rodzaju atakami, warto korzystać z przygotowanych zapytań, które są bezpieczne i skuteczne. Do tego celu można użyć rozszerzenia PDO (PHP Data Objects), które umożliwia tworzenie parametryzowanych zapytań.

Niezwykle istotne jest również regularne aktualizowanie wersji PHP oraz stosowanie najnowszych praktyk bezpieczeństwa. Aktualizacje PHP często zawierają poprawki związane z bezpieczeństwem, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco i korzystać z najnowszych wersji języka. Ponadto, śledzenie najnowszych trendów w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji webowych pozwoli Ci unikać potencjalnych zagrożeń.

Podsumowując, stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w PHP jest niezbędne dla ochrony stron internetowych przed różnymi zagrożeniami. Filtracja danych wejściowych, haszowanie haseł, korzystanie z sesji i tokenów, oraz zapobieganie atakom SQL Injection to tylko niektóre z praktyk, które warto zastosować. Pamiętaj również o regularnych aktualizacjach PHP i stosowaniu najnowszych praktyk bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę Twoich witryn przed zagrożeniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie są główne zalety używania PHP w tworzeniu stron internetowych?

Główne zalety używania PHP w tworzeniu stron internetowych to:

 • Łatwość nauki i zrozumienia: PHP jest językiem programowania o prostych i intuicyjnych składniach, co czyni go odpowiednim dla początkujących.
 • Duża popularność i wsparcie społeczności: PHP jest jednym z najbardziej popularnych języków do tworzenia stron internetowych, co oznacza, że istnieje wiele zasobów, narzędzi i bibliotek dostępnych do wykorzystania.
 • Dynamiczność i elastyczność: PHP umożliwia tworzenie dynamicznych stron internetowych, które mogą dostosowywać się do różnych warunków i interakcji użytkownika.
 • Wsparcie dla baz danych: PHP ma wbudowane funkcje do obsługi różnych baz danych, co ułatwia integrację strony z systemem zarządzania bazą danych.
 • Bezpieczeństwo: PHP oferuje wiele funkcji i mechanizmów bezpieczeństwa, które pomagają w ochronie aplikacji przed atakami.

Czy PHP jest odpowiedni dla początkujących programistów i jakie zasoby najlepiej wykorzystać do nauki tego języka?

Tak, PHP jest odpowiedni dla początkujących programistów. Najlepiej zacząć od nauki podstawowych składni i konceptów PHP, takich jak zmienne, pętle i funkcje. Istnieje wiele darmowych zasobów online, takich jak tutoriale, kursy wideo i dokumentacja PHP, które mogą pomóc w nauce tego języka. Warto również dołączyć do społeczności programistów PHP, gdzie można uzyskać wsparcie i porady od bardziej doświadczonych osób.

Jakie są najczęstsze błędy bezpieczeństwa w aplikacjach PHP i jak ich unikać?

Najczęstszymi błędami bezpieczeństwa w aplikacjach PHP są: nieodpowiednie walidowanie danych, niewłaściwe zarządzanie sesjami, słabe hasła, niewłaściwe zabezpieczenie bazy danych oraz niewłaściwe filtrowanie i escapowanie danych. Aby uniknąć tych błędów, należy stosować odpowiednie metody walidacji danych, używać silnych haseł, korzystać z mechanizmów zabezpieczających sesje, a także filtrować i escapować dane przed ich wykorzystaniem.